Rakety: od staré Číny ke křižákům

Kosmonautika je od svých počátků neoddělitelně spjata s raketovou technikou. Jak totiž víme, právě prostředek zvaný raketa je jediný, který dokáže naše zařízení vynést ze zemského povrchu až za hranice naší atmosféry. Dějiny raket však nezačínají v dějinách novověku, ale za poznání jejich příběhu se musíme vrátit až do starověku, do Číny.