Recyklované plasty a daktyloskopie

Recyklace plastů je dobrá pro životní prostředí, ale kriminalistům ztěžuje snímání otisků prstů. Pro daktyloskopickou práci s recyklovanými plastovými výrobky musí být sestaveny nové manuály.