Refrigerace neboli zchlazování

Pod pojmem refrigerace rozumíme veličinu charakterizující ztráty tepla z těles nebo termický komfort člověka a zvířat. Refrigerace je množství tepla odebrané jednotce plochy za jednotku času a vyjadřujeme jí v mega joulech na metr čtvereční za sekundu (mJ/cm2/s). Přitom termický komfort je tepelná pohoda, kdy se člověk v daném prostředí při dané činnosti cítí příjemně a není mu ani horko ani chladno.