Renezanční pevnosti slaví překvapivý návrat – v severní Africe

V severoafrickém Mali vyrostly pevnosti renezančního typu • Postavila je tam francouzská armáda • Proč se k těmto pevnostem vrátila?