Římské město u Norwiche

V červenci roku 1928 vyfotografovala posádka letadla RAF pozůstatky římského města Venta Icenorum, které skrývalo pole s ječmenem blízko Norwiche. Linie města tehdy byly viditelné díky extrémně suchému počasí.