Riziko vlivu GMO na životní prostředí

Experti z Francie, Německa, Španělska a Nizozemí se koncem ledna 2007 setkali s experty Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), kteří jsou aktivní v pracovní skupině zabývající se posuzováním rizika GMO na životní prostředí. Tato pracovní skupina je součástí panelu GMO (EFSA-GMO). Na schůzce se diskutovalo o tom, jak posuzovat údaje uváděné v žádostech o schválení pěstování GMO plodin v E...