Robot králik komunikuje pomocou dotykov

Malý robot, ktorý komunikuje s ľuďmi len pomocou dotyku, ukázal, že často nedocenený hmat dokáže posilniť emocionálny vzťah. Zistenia by sa dali použiť pre zlepšenie vzťahu medzi...