Rozkvétají první orchideje!

Český svaz ochránců vyhlásil rok 2020 Rokem orchidejí. První v naší přírodě rozkvétají právě nyní. (ČR, 20. 4. 2020) Orchideje patří mezi klenoty naší přírody. První z nich - vstavač bledý a prstnatec bezový - rozkvétají již nyní, v dubnu. Exkurze, plánované Českým svazem ochránců přírody v rámci Roku orchidejí, zatím mimořádný stav neumožňuje,... ...