Rozpoznávání hlasu: emoční detektor a klíčová slova

Další směry ve vývoji povedou k on-line zobrazování emocí a sledování trendu emocí tak, aby se dal co nejlépe určit okamžik k podání například nabídky při telefonním prodeji.