S postupujícím věkem chřadne člověk na těle i na duchu. Odchází nám dřív hlava, nebo tělo?

Po padesátce to s námi jde s kopce duševně i fyzicky • Stárne nejprve mozek a to má za následek slábnutí těla? • Nebo stárně nejprve tělo a kvůli tomu nám pak slábne hlava?