SAINT-GOBAIN podporuje akci Ukliďme Česko

Skupina Saint-Gobain se pravidelně zapojuje do celosvětového úklidového dne, letošní podzimní ročník akce Ukliďme Česko opět finančně podpořila. Skupina dlouhodobě usiluje o snižování svého dopadu na životní prostředí a aktivně podporuje udržitelnost nejen svými řešeními snižujícími energetickou náročnost budov, ale i podporou ekologických a dobrovolnických... ...