Sasánovci použili proti Římanům chemické zbraně

Dura Europos bylo v římském období městem na horním toku Eufratu. Poté, co Sasánovci svrhli parthskou říši, začali rychle uplatňovat své územní nároky i vůči Římanům; pokládali se totiž za následníky achaimenovské perské říše a činili si nárok prakticky na všechny neevropské římské provincie.