Se ztrátou zaměstnání se vyrovnáme snáz, když nás nahradil robot

Miliony lidí ztratí v blízké budoucnosti zaměstnání, protože je nahradí roboty • Jaké budou jejich reakce? • Jak to ovlivní jejich rekvalifikaci?