Seminář Vybrané aspekty Zelené dohody pro Evropu

Česká informační agentura životního prostředí pořádá odborný seminář Vybrané aspekty Zelené dohody pro Evropu, který se uskuteční 24. 1. 2023 od 10:00 do 12:30 v prostorách CENIA (v České informační agentuře životního prostředí, Moskevská 1523/63, Praha 10). V rámci semináře budou prezentovány pracovní výstupy projektu Centrum socio-ekonomického výzkumu... ...