Sila vodíka osvetľuje moria

Sovietsky zväz raz v minulosti použil na pohon majáka na svojom arktickom pobreží rádioaktívne batérie, čím pripravil pre jeho nasledovníkov problém s odstránením nukleárneho odpadu....