Simulácia topenia ľadu

Švédski vedci z univerzity v Uppsale použili počítač na simuláciu roztápania ľadu po zohriatí krátkym pulzom svetla. Absorbovaná energia najskôr spôsobí osciláciu OH väzieb. Po...