Škoda Auto v Ostravě otevírá AIM.Lab zaměřený na využití umělé inteligence ve výrobě

Škoda Auto spouští ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava laboratoř AIM.Lab.

› Laboratoř umělé inteligence představuje v českém automobilovém průmyslu unikátní projekt.
› Pokračování úspěšné spolupráce mezi Škoda Auto a VŠB-TUO
› Propojení teorie a praxe posiluje pozici a konkurenceschopnost automobilového průmyslu v České republice

Tato značka znamená Artificial Intelligence in Manufacturing Lab (Laboratoř umělé inteligence ve výrobě). Tato iniciativa je v automobilovém průmyslu první svého druhu. Laboratoř, která se nachází v kampusu VŠB-TUO, bude sloužit ke spolupráci mezi univerzitou a českou automobilkou.

Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: analýzu dat, aplikace strojového učení a umělé inteligence a problematiku optimalizace v průmyslové praxi.

Iniciativa AIM.Lab je v automobilovém průmyslu unikátní, nicméně není to první spolupráce mezi ŠKODA AUTO a  VŠB-TUO. Projekt vznikl na základě několikaleté úspěšné spolupráce mezi Oddělením digitalizace a průmyslu 4.0  ŠKODA AUTO a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO v rámci programu ŠKODA AUTO Talent pro  doktorandy.

Díky poznání výrobního prostředí jsou studenti připraveni řešit problémy v kontextu průmyslové praxe, o  čemž svědčí i dosavadní úspěšné společné projekty. Automobilky a univerzita připravují další projekty spolupráce v  laboratoři AIM.Lab, které budou výrazně podporovat výuku zaměřenou na praxi. Plán zahrnuje také propojení s  dalšími průmyslovými partnery a spolupráci s institucemi, jako je IT iniciativa Czechitas, která posiluje vzdělávání žen  v oblasti IT. 

ŠKODA AUTO s touto fakultou úspěšně spolupracovala i v minulosti. Automobilka a univerzita například od podzimu  2019 spolupracují na nových technologiích v oblasti asistenčních systémů. V rámci projektu Národního centra  kompetence – Kybernetika a umělá inteligence (TA ČR) vyvíjí nový asistenční systém „Follow the Vehicle“.

Dr. Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, a Prof. Dr. Václav Snášel, rektor VŠB-TUO u experimentálních vozů „Follow the Vehicle“. Technologie je založena na principu „dvě vozidla, jeden řidič“. První vozidlo je řízeno řidičem a určuje mj. trasu, rychlost a jízdní pruh. Autonomní vozidlo jej následuje. foto: Škoda-Auto

Cílem je autonomní jízda v konvoji založená na principu „dvě vozidla, jeden řidič“. Vozidlo vpředu řízené člověkem určuje trasu,  rychlost, jízdní pruh a další parametry. Údaje o pohybech volantu, zrychlení a zpomalení jsou bezdrátově přenášeny  do autonomně řízeného zadního vozidla, které vedoucí vůz následuje ve vzdálenosti až deseti metrů. 

ŠKODA AUTO podporou vysokých škol v České republice přispívá ke splnění své společenské odpovědnosti. V celé  České republice, ale i v zahraničí společnost podporuje 20 vysokých škol, například poskytováním vozidel nebo komponentů pro studijní a výzkumné účely.

Společnost nabízí také podporu v podobě odborných stáží pro studenty,  mezinárodního trainee programu se stážemi v zahraničí a rozvojového a talentového programu pro doktorandy (více  informací v sekci ŠKODA Kariéra/ Postgraduální studenti). 

V rámci své strategie NEXT LEVEL – ŠKODA 2030 si společnost stanovila cíl vytvořit z České republiky centrum  elektromobility. Na začátku příštího roku bude v Mladé Boleslavi zahájena také výroba bateriových systémů pro elektromobily ENYAQ iV. Kromě toho česká automobilka spolupracuje s partnery na vytvoření stabilního hodnotového řetězce  dodavatelské struktury pro elektromobilitu.

zdroj: tisková zpráva

The post Škoda Auto v Ostravě otevírá AIM.Lab zaměřený na využití umělé inteligence ve výrobě first appeared on Hybrid.cz.