Skotské, anglické a britské "první máje"

První den měsíce května se významně zapsal do historie vztahů mezi Anglií a Skotskem. V roce 1328 získali Skotové nezávislost na Anglii a v roce 1707 vytvořily Skotsko s Anglií Velkou Británii.