Smaragdové desky Thóta Atlantského (12. a 13. deska)

Překlad Dvanácté a Třinácté Smaragdové desky Thóta Atlantského. Zdroj: http://www.okemboha.mysteria.cz/ V případě zájmu pokračujte zde ->