Splash

Pohled na velké mořské kytovce představuje nezapomenutelný zážitek. Ocasní ploutev každého keporkaka je přitom jedinečná. Vzory, pigmentové skvrny i tvar ploutve jsou naprosto unikátní a daly by se přirovnat k našim otiskům prstů. Z této skutečnosti vychází vědecký projekt mořských biologů SPLASH (Structure of Populations, Levels of Abundance and Status of Humpbacks). Padesát skupin vědců s více než čtyřmi sty výzkumníky tyto ploutve fotí a snaží se vytvořit ucelenou databázi všech keporkaků. Chtějí tak propojit informace pro celé západní pobřeží Ameriky. O keporkacích, i když se již studují několik desítek let, toho totiž víme jen nepatrný zlomek. Neznáme jejich zvyky, sociální chování, ani jejich dlouhé putování, kdy za potravou během několika týdnů urazí tisíce kilometrů. Nevíme, jak rozhodují, zda plavat do Japonska, nebo k břehům Kostariky. Nevíme zda se populace jižní a severní polokoule míchají, nevíme ani, zda všichni keporkaci z Mexika plavou na Aljašku, nebo mají svobodnou vůli a plavou kam chtějí. Vědci věří, že na tyto otázky pomůže odpovědět právě projekt Splash.