Spôsobuje magnetické pole Zeme samovraždy?

Mnoho zvierat vníma magnetické pole Zeme. Oleg Šumilnov z Národného inštitútu ekologických problémov v Rusku sa pýta, prečo by ho nemohli cítiť aj ľudia.