Stavíme virtuální realitu

Na vysokých školách v České republice postupně vznikají pracoviště, která lze označit za laboratoře virtuální reality. Smyslem tohoto článku je podělit se o zkušenosti, které jsme v této oblasti získali výstavbou našeho pracoviště na PEF MZLU v Brně.