Svoz odpadu v Brně během velikonočních svátků

Společnost SAKO Brno přeje všem Brňanům krásné, klidné velikonoční svátky. A jak to bude během Velikonoc s odpadem? Na Velký pátek 10. dubna k žádnému omezení nedojde a sběrné nádoby budou vyprázdněné podle standardního harmonogramu. Na Velikonoční pondělí nebude ve městě Brně probíhat svoz směsného ani separovaného odpadu, popelnice budou vyvezeny s... ...