Tábor: Zdravé město ve stylu zero waste

Zero waste je moderní trend ve světě a Tábor chce být moderní. Ideální stav nakládání s odpady vystihuje tzv. "pyramida odpadů", která odráží základní poučku zero waste: ,,Nejlepší je odpad, který nevznikne." Když už nějaký vznikne, pak má být maximálně využit - recyklován, upcyklován. Až poté je odpovědné ho energeticky využít a až nakonec, a pouze v... ...