Terminátorský trik: Kapalný kov rychle mění oxid uhličitý na pevný uhlík

Když kapalnou slitinou EGaIn, zahřátou na 100-120 °C probubláváte plynný oxid uhličitý, molekuly skleníkového plynu se rozpadají a vznikají vločky pevného uhlíku. Ty pak jen stačí sesbírat z hladiny kapalného kovu, pohřbít pod zem do zapomenutí anebo z nich vyrobit něco užitečného.