Tetování a život za katrem

Tetování, slangově kérka, zůstává v českých vězeňských komunitách častým jevem. Alena Lochmannová se vydala do mužských věznic, aby studovala tetováž odsouzenců, a výsledky svého etnografického výzkumu představuje v knize Tělo za katrem (2020).