The Global Waste Index: Najlepšie a najhoršie krajiny podľa úrovne nakladania s odpadom

Analýza spoločnosti Sensoneo umožnila zostaviť rebríček 36 členských štátov OECD podľa objemu odpadu, ktorý produkujú a spôsobu, ako s ním nakladajú. Česko sa umiestnilo v Top 15 Južná Kórea bola vyhodnotená ako krajina s najlepším prístupom k odpadu vďaka jej prepracovanému recyklačnému systému Turecko z analýzy vyšlo najhoršie kvôli veľkému... ...