THOMAS HARRIOT - anglický Galileo

(2009-01-23 19:16:20) Začal Mezinárodní rok astronomie aneb IYA 2009. Rok, který je mimo jiné rokem 400.výročí prvních teleskopických pozorování nebeských těles, většinou spojovaných se jménem Galiea Galileiho.