Tři časové dimenze, jen jedna prostorová. Fyzici popsali, jak by náš vesmír viděly bytosti pohybující se nadsvětelnou rychlostí

Jak by se na náš vesmír dívali pozorovatelé pohybující se rychleji než světlo ve vakuu? Podle nové studie by se tento obraz naprosto lišil od toho, jak ho vnímáme sami. Z našeho pohledu by nedával vůbec smysl, protože by v něm mnohdy následek předcházel příčinu.