Unikátní mikrotomograf

V úterý byla podepsána smlouva o vzniku Laboratoře experimentálního zobrazování, která bude špičkovým pracovištěm pro biomedicínský výzkum. Vývoj snímkování na novém rentgenovém mikrotomografu malých zvířat tam už probíhá. Je velmi perspektivní i pro snímkování člověka.