Úsvit xenobotů: Shluky buněk, které vznikly díky evoluci v počítači, umí chodit i „tančit“

Jsou živí a zformovala je evoluce • Ta však neproběhla v přírodě, nýbrž v superpočítači • Bez toho, že by se museli cokoli učit, dokážou chodit a dokonce si spolu i „zatancují“