Utajený svět fytoplanktonu

V řasách a sinicích lze odhalit naprosto netušené krajiny. To ukazuje vědec, který našel ve své práci umělecký rozměr. Zajímají ho mikroskopické a mikrofotografické techniky a fotografická dokumentace fytoplanktonních společenstev. Představíme sinice a řasy z jiné strany, než jak jsme dosud znali.