Utrazvukové chirurgické nástroje se osvědčily

Statistický rozbor dosavadních studií ukázal, že při některých typech operací se ultrazvukové chirurgické nástroje osvědčily lépe než nástroje klasické.