V důsledku pandemie COVID-19 je naše planeta neobvykle klidná. Obrazně i doslova

Převážná většina letadel zůstává na zemi. Jezdí mnohem méně vlaků, autobusů, automobilů… Právě probíhající pandemie COVID-19 drasticky ovlivnila dění na naší planetě – zejména v městech. Podle seismologů tato dočasná redukce lidských aktivit mj. způsobila pokles vibrací v zemské kůře. Díky tomu je ...