V patnácti pomáhal Rudé armádě při Bratislavsko-brněnské operaci. Mluvit o tom mohl až po roce 1989

Narodil se na jižním Slovensku v oblasti se silnou maďarskou menšinou. V devíti letech jej vyháněl ze slovenské školy sedlák bičem, v patnácti letech sabotoval válečnou výrobu tak úspěšně, že skončil v kamenolomu. Po příchodu Rudé armády se stal členem vojenské kontrarozvědky a jako tlumočník doputoval až na Brněnsko, několikrát přitom unikl smrti. Po válce chtěl Jan Novenko studovat, nakonec se ale stal profesionálním folklórním tanečníkem.