Ve Vrchlabí sníží roční náklady na energie o 1 milion korun

Vrchlabská realizuje energeticky úsporný projekt, který přinese snížení nákladů na energie v 5 objektech o téměř 19 %. Investice do modernizace v hodnotě 16,6 mil korun s DPH bude splacena převážně z budoucích úspor tepla, elektřiny, plynu a vody. Dodavatelem projektu je ENESA, dcera ČEZ ESCO. Vlastní realizaci předcházela analýza stavu a spotřeby v jednotlivých... ...