Vědci z Univerzity Tomáše Bati vyvinuli metodu zpracování nedopalků z cigaret na nanovlákna

Vědci z Centra polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati vyvinuli metodu zpracování nedopalků z cigaret na nanovlákna, která dokáží zachytit hormony v odpadních vodách. Tato metoda je významným krokem v řešení problému s odpady, kterým jsou nedopalky z cigaret, a zároveň poskytuje řešení pro zachytávání škodlivin v odpadních vodách."Nedopalky jsou třetí... ...