Věk mění vnímání odstínu bílých LED

Nedávná studie americké společnosti Sorra inc., prokázala, že na vnímaní bílého světla má významný vliv věk.

V rámci studie bylo divákům ukázáno několik téměř bílých zdrojů LED, které měli seřadit podle jejich odstínu ve srovnání s referenčním bílým světlem. Testovací zdroje byly součástí úsilí vědců vyvinout světelný zdroj šetrnější ke spánku. Vyznačovaly se specializovaným emisním spektrem, ve kterém bylo modré světlo s krátkou vlnovou délkou, nahrazeno fialovým světlem s kratší vlnovou délkou. Ta udržuje bílou barvu světla.

Podle standardních kolorimetrických metod by všichni uživatelé měli mít stejné vnímání pro určitý LED zdroj. V rámci studie však byly zjištěny velké rozdíly mezi pozorovaným celkem. Někteří respondenti si mysleli, že daný zdroj vypadal velmi růžově, zatímco jiní si mysleli, že stejný zdroj je velmi zelený.

Vědci také prokázali, že vnímání závislé na věku je přítomno i v konvenčních LED diodách, které se používají pro klasické osvětlení nebo v displejích. To znamená, že dva běžné zdroje LED, které mají údajně stejnou bílou barvu, se mohou pro daného pozorovatele velmi lišit.

Dle vyjádření Aureliena Davida, výzkumného pracovníka, je nasnadě předefinování nových barevných standardů s využitím posledních poznatků v rámci moderní kolorimetrie. Budoucí design LED zdrojů by měl být přizpůsoben tak, aby se minimalizovaly nesrovnalosti mezi diváky. Výrobci by tak mohli použít tento moderní rámec pro návrh osvětlení, které je odolnější vůči věkově podmíněným změnám.

Zdroj: led-professional.com