Veletrh Svět knihy Praha letos nebude

Vedení mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha nedávno avizovalo jeho přesunutí z května na říjen. Představenstvo Svazu českých knihkupců a nakladatelů SČKN ale 1. dubna rozhodlo, že se letos neuskuteční vůbec. „Vývoj je příliš nejistý a ohrožení celé knižní branže příliš vážné, než aby bylo možné uspořádat úspěšný a důstojný veletrh,“ uvádí předseda svazu Martin Vopěnka.

„V těchto týdnech a měsících bojuje náš obor doslova o přežití. Bez výrazné a rychlé pomoci státu se zhroutí maloobchodní síť a následně to bude mít dominový efekt na distribuce i nakladatele. Projevuje se to už nyní, kdy se finanční toky v oboru prakticky zastavily. Knižní trh dlouhodobě do státního rozpočtu výrazně přispívá, nyní však naléhavě potřebuje pomoc, aby se od příštího roku mohl stát opět aktivním přispěvovatelem státního rozpočtu, ale hlavně také proto, že pestrá nabídka knih má dlouhodobý pozitivní vliv na vzdělanost, konkurenceschopnost a čtenářskou gramotnost,“ říká Martin Vopěnka.

Věří, že stát knižní trh padnout nenechá, i v případě jeho pomoci však větší část dopadů ponesou sami účastníci knižního trhu. V této chvíli proto podle něj nelze odhadnout, v jaké budou potenciální vystavovatelé na podzim kondici a zda by výdaje spojené s veletrhem chtěli nést. „Vedle toho chceme být solidární s knihkupci, kterým by veletrh vzal část tržeb v době, kdy se snad konečně začnou vzpamatovávat z útlumu. Budou potřebovat doslova každou korunu,“ zdůrazňuje Martin Vopěnka.

„Věříme, že veřejnost toto rozhodnutí pochopí a přijde nás v o to větší míře podpořit na Svět knihy Praha konaný v květnu 2021, který se, jak doufáme, stane oslavou přežití našeho oboru,“ dodává Martin Vopěnka.