Velikonoce – Vzkříšení, Pesach nebo Svátky jara?

Jen letmý náčrt mnohovrstevnaté struktury tohoto svátku od neolitu po současnost, s minimem duchovna. Nerad bych způsobil náboženskou válku.