Velká většina Evropanů podporuje snahy v oblasti ochrany klimatu

Evropská komise vydala 5. července nový průzkum Eurobarometr, který ukazuje, že klimatická změna je podle Evropanů v současnosti nejvážnějším globálním problémem. 93 % dotázaných uvedlo, že klimatická změna je vážný problém, přičemž 78 % z nich ji považuje za velmi vážný problém. 90 % Evropanů se také domnívá, že by se emise skleníkových plynů měly... ...