Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro další látky

ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 8. května 2020 (zveřejněno ECHA 11. 3. 2020). V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky: 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol; bisphenol AF (EC... ...