Viac než pevná zlúčenina schopná uskladniť vodík

Jedným z kľúčových problémov súvisiacich s vytvorením čistého, efektívneho automobilu poháňaného vodíkom, je otázky palivovej nádrže. Uloženie potrebného množstva čistého...