Vídeň bude bojovat s horkem, chystá klimatické revitalizace

Horko, které v letních měsících panuje obzvláště ve velkých městech, je velmi často nesnesitelné, a to především pro seniory, děti a další rizikové skupiny.

Aby Vídeň udržela vysokou kvalitu života ve městě i v teplejších měsících, představila svůj Akční plán boje s horkem. Jsou v něm krátkodobá i dlouhodobá opatření. Počet dní, během kterých se venkovní teploty vyšplhají nad 30 °C, se za posledních třicet let zdvojnásobil. Horko ve městech se tak pro řadu lidí stává nesnesitelné. Pro některé rizikové skupiny jako seniory, děti, oslabené osoby nebo těhotné může být až životu ohrožující. Vídeň, která patří mezi velká města a kterou sužují vysoké letní teploty, se s horkem ve městě rozhodla důrazněji bojovat a představila svůj Akční plán boje s horkem. 

SOUVISEJÍCÍ: Vídeň: nemocnici budou vyhřívat počítače

V rámci Akčního plánu boje s horkem vídeňská radnice představila sérii krátkodobých i dlouhodobých opatření. Mezi ty kroky, které město může realizovat ihned, patří např. zřízení tzv. cool zón. Tyto chladné zóny mají být zřízeny ve veřejných budovách, kam si lidé se budou moci zdarma přijít a setrvat i několik hodin denně. Chlad najdou Vídeňané i venku v parcích. Město totiž plánuje zřídit zastíněná veřejná místa s internetovým připojením. Tato místa mají být alternativou k přehřátým kancelářským prostorám a umožní tak příjemný homeoffice přímo z parku.

Kromě chladu je v létě důležitý i pravidelný a dostatečný pitný režim. Vídeň proto rozšíří svou stávající síť městských pítek, která se vyskytuje ve veřejném prostoru. Lidé si tak budou moct kdykoliv načepovat čerstvou vodu a zamezí dehydrataci. Mezi další jednoduše proveditelné kroky patří i zřízení telefonické linky, kde lidé dostanou cenné rady a tipy, jak si v létě pomoci. Do terénu bude město vysílat navíc i speciální tým, který se zaměří na rizikové skupiny a zabrání jejich dehydrataci nebo spálení sluncem. 

V boji s horkem Vídeň podniká řadu kroků. Mezi ty dlouhodobější patří i modernizace seniorských pečovatelských domů, které jsou tepelně odizolovány a nabízí v létě dostatek chladu. Na střechách těchto domů instaluje město fotovoltaiku, která má pomoct v boji se škodlivými emisemi a tudíž i klimatickými změnami. Fotovoltaiku město neinstaluje ale pouze na pečovatelské domy, ale např. i na školy nebo střechy jiných veřejných budov.

Právě fotovoltaická ofenzíva patří do dlouhodobé strategie města. Do roku 2025 chce vídeňská radnice zpětinásobit produkci z fotovoltaiky, do roku 2030 má být objem elektřiny ze solární energie šestnáctkrát vyšší než v roce 2020. V dlouhodobém horizontu se Vídeň snaží i odklon od vytápění plynem a fosilními palivy. Přednost mají obnovitelné zdroje energie a izolace budov. Ve Vídni dochází navíc k výraznému posilování cyklistické dopravy.

Město plánuje i nadále rozšiřovat cyklostezky a stezky pro pěší, aby došlo k co nejmenšímu využívání aut ve městě. Vídeň má být v dalších letech i více zelená. Do roku 2025 plánuje vysázet 25 tisíc nových stromů, odstranit v co největší možné míře betonové plochy a dát prostor zeleni. Chybět nebude ani zřízení nových parků a ploch pro odpočinek, které omezují vznik tepelných ostrovů. 

Podle představitelů města se klimatické změny dotýkají několika oblastí, a to hlavně dopravy a zdraví obyvatel. Akční plán boje s horkem představuje podle radního Jürgena Czernohorszkého vyvážený balíček opatření, který z Vídně udělá město, v kterém budou lidé rádi žít i v létě.

zdroj: tisková zpráva

The post Vídeň bude bojovat s horkem, chystá klimatické revitalizace first appeared on Hybrid.cz.