Vídeň: plynu odzvonilo, přednost mají obnovitelné zdroje

Do roku 2040má Vídeň topit pouze prostřednictvím zdrojů obnovitelné energie. To vyplývá z nejnovějšího plánu rakouské metropole, který nese název „Raus aus dem Gas“, tedy Pryč od plynu. Zdá se, že minimálně ve Vídni fosilním palivům definitivně odzvonilo. 

„Vídeň má být i v budoucnu městem s nejvyšší kvalitou života na světě. Proto musíme sáhnout po velkých opatřeních: Pryč od plynu! Pryč od závislosti a naopak směrem k budoucnosti šetrné k životnímu prostředí. Do roku 2040 budou všechny budovy ve Vídni vytápěny klimaticky neutrálním způsobem pomocí zdrojů obnovitelné energie a v případě potřeby také chlazeny. Fosilní zdroje energie používané k vytápění už budou patřit minulosti,“ oznámil ve čtvrtek starosta Vídně Michael Ludwig během společné tiskové konference městských radních. Dosažení klimatické neutrality do roku 2040 přitom Vídeň vyhlásila již před rokem, kdy veřejnosti představila svůj Vídeňský klimatický jízdní řád (Wiener Klimafahrlplan), ucelený soubor opatření na ochranu životního prostředí a snižování energetické závislosti na tradičních palivech. 

Vídeň byla v té době první spolkovou zemí v Rakousku, která měla komplexní akční plán pro oblast ochrany životního prostředí s jasným cílem učinit město do roku 2040 klimaticky neutrálním. Vzhledem k válce na Ukrajině a všem jejím důsledkům nabylo téma energetické bezpečnosti podle vídeňské radnice ještě více na významu. K válce na Ukrajině se na tiskové konferenci vyjádřil i Jürgen Czernohorszky, radní pro životní prostředí, který řekl, že právě tento konflikt ukázal, že plyn ani ropa nejsou vůči krizi odolné.

Nutné je říct, že Vídeň již ušla velký kus cesty a vytápění obnovitelnými zdroji energie není výstřelkem posledního roku. Ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi má hlavní rakouská metropole zdaleka nejnižší konečnou spotřebu energie na obyvatele na vytápění a ohřev vody. Je ale pravdou, že právě vytápení plynem produkuje v oblasti bydlení až 90 procent skleníkových plynů. „Náš cíl dostat se pryč od plynu je složitá výzva: je třeba najít řešení pro 600 000 plynových spotřebičů, z toho asi 475 000 decentralizovaných, a pro 460 000 plynových spotřebičů na vaření,“ dodal starosta.

Hlavním stěžejním bodem bude pro město přechod na obnovitelné zdroje energie v hustě obydlených městských částech, kde se nachází stará zástavba. Tam plánuje město vsadit na dálkové vytápění, které již v současnosti dodává teplo do 40 % vídeňských domácností. V méně hustě zastavěných oblastech se má uplatnit nízkoteplotní obnovitelná síť vytápění a řešení obnovitelných zdrojů energie pro jednotlivé budovy.

Zásobování nových budov teplem by se mělo uskutečňovat místně dostupnou obnovitelnou energií. Město nevylučuje ani energetická řešení napříč budovami s nízkoteplotními lokálními topnými sítěmi. U novostaveb je situace jednodušší, protože u nich již zákaz využívání plynu platí.

zdroj: tisková zpráva

The post Vídeň: plynu odzvonilo, přednost mají obnovitelné zdroje first appeared on Hybrid.cz.