Virová léčba nádorů zatím nepříliš účinná

Metoda léčby nádorů pomocí tzv. onkolytických virů, které napadají nádorové buňky, se zdá být nadějná. Imunitní reakce organizmu ale tyto léčebné viry často zničí rychleji, než mohou viry zničit nádor.