Virtuální realita pomáhá měřit aktivitu mozku

Výzkumníci vyvinuli novou techniku využívající simulace virtuálního prostředí, která jim umožňuje měřit aktivitu mozku v rozsáhlých populacích nervových buněk s rozlišením na jednotlivé buňky. Technika byla vyvinuta pro průhlednou akvarijní rybku, která představuje zjednodušený model toho, jak mezi sebou jednotlivé mozkové oblasti spolupracují při řízení chování a jeho přizpůsobování měnícím se podmínkám.