Viry způsobují vyšší fotosyntézu sinic, mění koncentrace kyslíku a CO2 v atmosféře

Některé viry napadající sinice nesou geny, které zrychlují fotosyntézu. Pravděpodobně to má bezprostředně adaptivní význam: po napadení buňky jsou její metabolické funkce narušeny a geny podporující fotosyntézu ji udrží déle naživu – virus se zde tedy může déle množit.