Vláda schválila postup pro využití nákladních mimořádných vlaků v obecném zájmu. Může pomoci vozit rychleji energetické suroviny

Vláda na svém zasedání tento týden schválila praktický postup pro zajištění přednostního průjezdu nákladních vlaků s energetickými surovinami na tratích v ČR. Je možné jej již využít v konkrétních výjimečných a odůvodněných případech zpoždění dodávek pro energetický průmysl. Má pomoci fungování energetických podniků předcházením případného... ...