Vnímání lidské figury v homérské době a „psychofyzické orgány“

Vnímání těla a duševních stavů podle textu homérských eposů. Nečekané nejstarší významy slov pro tělo i duši (život) a tzv. psychofyzické orgány.